Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een ander rechtsgebied dat veelvuldig in onze dagelijkse praktijk wordt behandeld en een belangrijk onderdeel vormt van onze dienstverlening.  De dienstverlening op het gebied van arbeidsrecht betreft veelal doorlopende bijstand en advies aan onze cliënten, teneinde hun behoeften op het gebied van human resources correct in te richten, waarbij het ons doel is om flexibele structuren te creëren en arbeidsrechtelijke risico’s te vermijden.

Binnen het arbeidsrecht, kunnen de volgende onderwerpen worden onderscheiden die door ons kantoor worden behandeld:

   • Arbeidsovereenkomsten
   • Ontslag
   • Disciplinaire maatregelen
   • Collectieve arbeidsovereenkomsten
   • Arbeidsongeschiktheid
   • Ondernemingsraden
   • Strategisch advies
   • Reorganisaties
   • Arbeidsongevallen
   • Risico preventie
   • Uitzendwerk/detachering

In algemene zin staat De la Fuente Advocaten haar cliënten in gerechtelijke en buitengerechtelijke zaken bij in een breed scala aan onderwerpen die binnen het arbeidsrecht de revue passeren.