Juridische Procedures

Een belangrijke doelstelling van De la Fuente Advocaten, is het voorkomen van conflicten die leiden tot een juridische procedure. Op deze manier worden de onnodige kosten die dergelijke procedures met zich meebrengen bespaard. De belangen van cliënten blijven hierbij uiteraard voorop staan en blijven de prioriteit van ons kantoor. Omdat het niet altijd mogelijk is om een juridische procedure te voorkomen, is het essentieel om – zowel in de pre-gerechtelijke fase als in de gerechtelijke fase – nauw contact te blijven onderhouden met de cliënten en steeds een afweging te maken van wat de meest gunstige stap zal zijn.

Alvorens er een juridische procedure wordt geëntameerd, analyseert De la Fuente Advocaten samen met haar cliënten alle aspecten van de zaak. Hierbij wordt uiteraard gekeken naar de juridische componenten die aan de orde zijn in de desbetreffende kwestie, maar er wordt tevens aandacht geschonken aan de financiële en vermogensrechtelijke situatie van de wederpartij. Daarnaast wordt bekeken of, en zo ja, welke voorlopige voorzieningen er eventueel getroffen kunnen worden om het mogelijke resultaat van de procedure te waarborgen.

Het komt bij De la Fuente Advocaten zeer regelmatig voor dat cliënten internationaalrechtelijke zaken aanbrengen, waarbij in procedures verschillende talen en jurisdicties met elkaar samenkomen.