Branches

Industrie

 

Met de globalisering worden de uitdagingen waar bedrijven in de sector voor komen te staan steeds groter. Een internationale omgeving en een uiterst competitieve realiteit, die zich in een volatiele en instabiele omgeving afspelen, vereisen on-par-diensten die waarde geven aan de activiteiten van onze cliënten. Door onze werkzaamheden in de industriële sector hebben we uitgebreide ervaring in het geven van bedrijfsadvies aan onze cliënten in fusies en integraties (inclusief activa-acquisities en overnamebiedingen), herstructureringen, import- en exportoperaties, bedrijfsoprichtingen, strategieën voor het maken van strategische bondgenoten en joint ventures, bedrijfsbeëindigingen en -liquidaties, insolventie, verzekeringsrecht, mededingingsrecht, industrieel en intellectueel eigendomsrecht en nationale en internationale investeringsstrategieën. Onze professionaliteit en nauwkeurigheid op het gebied van vertrouwelijkheid zijn fundamentele elementen van de diensten die wij onze industriële cliënten bieden.

Luchtvaart

 

De concurrentie in de luchtvaarsector neem toe. Goed juridisch advies kan en moet voor al onze cliënten een competitief voordeel zijn. Er zijn weinig sectoren waarin slecht juridisch advies financiële gevolgen van deze mate met zich mee kan brengen. Onze jarenlange ervaring in de luchtvaartsector stelt ons in staat de complexiteit ervan te begrijpen en hierop zo snel mogelijk te kunnen anticiperen zonder de kwaliteit van onze dienstverlening tekort te doen. Wij staan onze cliënten bij op het gebied van de koop, verkoop en huur van vliegtuigen, hypotheken, registraties, verzekering, beslagen, luchthavens, nieuwe bestemmingen, transport- en passagierstransportovereenkomsten, een alomvattend beheer van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen van passagiers, zowel in als buiten de rechtszaal, regulerende instanties en derden tegen vliegmaatschappijen, enz.

Bij De la Fuente Advocaten kunnen we dan ook met recht zeggen dat wij specialist zijn op het gebied van luchtvaart.

Agri & Food

 

Als het gaat om landbouw en levensmiddelen, kunnen we wijzen op twee fundamentele aspecten. Aan de ene kant strategische ondersteuning op juridisch gebied en het managen van de onderneming van de cliënt (investeringsfondsen, voedings- en distributiebedrijven, drankbedrijven, horeca-leveranciers, aquacultuurbedrijven, enz.), met speciale aandacht voor de toeleverings- en distributieketen, hun internationale activiteiten en, in het bijzonder, voor aspecten die te maken hebben met import en export. Aan de andere kant bieden we preventieve ondersteuning vanuit een juridisch standpunt om reputatie-gerelateerde crisissen die in de media kunnen voortkomen te voorkomen en hun huidige en toekomstige productie-output kunnen schaden en als gevolg daarvan hun financiële resultaten. Wij leveren onze cliënten in de landbouw- en levensmiddelen alle juridische middelen die nodig zijn om hun activiteit te ontplooien, los van de situatie waar hun bedrijf in verkeert.

Technology, Media and Telecommunications (TMT)

 

Gezien ons multidisciplinair karakter, onze nieuwsgierigheid en onze gedrevenheid, hebben wij bij De la Fuente Advocaten onze werkzaamheden in de TMT-sector de afgelopen jaren versterkt. Wij adviseren onze TMT-cliënten (operateurs, distributeurs, verkopers, media, investeringsfondsen, enz.), over een breed scala aan zaken betreffende IT – waaronder telecommunicatie en audiovisuele media – tot intellectuele eigendom, waarbij het vennootschaps-, administratief en mededingingsrecht een rol spelen. Wij behartigen de belangen van onze cliënten op contractueel en procedureel gebied en in diverse aspecten zoals licenties (inclusief opdrachten en leases), outsourcing, contentportals, e-commerce, inkoopcentra, sociale media, overeenkomsten tussen handelaars, overeenkomsten met abonnees en gebruikers, aanbestedingen, veilingen, enz.

Ambassades en Consulaten

 

De ambassades en consulaten welke in Nederland vertegenwoordigd zijn, alsmede de leden van het corps consulair en diplomatique, hebben speciale juridische behoeften, waar zowel het Nederlands als internationaal recht op van toepassing is.

Dankzij onze ervaring op dit gebied kennen wij de problemen die waar deze instituten mee te maken kunnen hebben erg goed. Dat stelt ons in staat om oplossingen aan te bieden die zijn afgestemd op de dagelijkse activiteiten van ambassades en consulaten.

De la Fuente Advocaten heeft in de afgelopen 20 jaar op doorlopende basis haar diensten verleend aan diverse ambassades en consulaten. Onze managing director is bovendien lid van het corps consulair en is daarnaast voorzitter van een belangrijk consulair instituut in Nederland. 

Banksector, financiële sector en verzekeringssector

 

Zowel de steeds meer eisende, veranderende en complexer wordende regelgeving als de perfecte stormvorming in de financiële sector, onder leiding van FinTech en grote technologiegiganten als Google en Apple, die financiële diensten aanbieden, hebben een authentieke revolutie in de sector veroorzaakt. Ook binnen de verzekeringssector staat de ontwrichting al voor de deur. De belangrijkste factor van deze ontwrichting is InsurTech, een term die verwijst naar technologie die wordt toegepast om de verzekeringssector volledig opnieuw uit te vinden en een uitdaging vormt voor de traditionele verzekeraars op de markt. Wij van De la Fuente & Martín Alonso beschouwen ons in deze context als de ideale juridische partner voor zowel de financiële sector als de verzekeringssector en rechtspersonen en exploitanten uit de verzekeringssector. Dankzij onze afdeling TMT (Technology, Media and Telecommunications) hebben wij diepgaand inzicht in de nieuwe businessmodellen die door de nieuwste technologie zijn opgekomen. Zo kunnen wij startups, banken, financiële operatoren en verzekeraars adviseren over de strategische en juridische uitdagingen die dit nieuwe milieu voor hen in petto heeft.

Sports & Entertainment

 

Als we het hebben over sports & entertainment, hebben wij het over een van de sectoren met de meeste mediablootstelling. Hierdoor zijn discretie, een oog voor detail, onderhandelingsvermogen en een probleemoplossend vermogen van groot belang. Op basis van deze vier stelregels hebben we ons jaren geleden gericht op sports & entertainment. Vandaag de dag is het een van een aantal sectoren dat ons cliëntenportfolio het beste representeert. Dit portfolio bevat: atleten, artiesten, agenten, vertegenwoordigers, clubs, sportclubs en -verenigingen, bonden, internationale instanties en investeringsfondsen die allemaal hun vertrouwen in De la Fuente & Martín Alonso hebben gesteld om hun ideale juridische partner te zijn vanwege onze advieskwaliteit en onze onverslaanbare responstijd. Aangezien momentum een uiterst belangrijke factor is in deze sector, bieden wij onze cliënten een gepersonaliseerde dienstverlening.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie, klik dan hier: